Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker

In de kijker

Feb. 2019 - Vallei van de Kleine Aa krijgt opknapbeurt
Sinds eind september 2018 werkt de provincie Antwerpen aan de verbetering van de Kleine Aa in Essen. De werken zetten in op meerdere doelstellingen: vrije vismigratie, habitatherstel, waterconservering en duurzaam ruimtegebruik door het herwaarderen van valleigebieden.
Feb. 2019 - Gevolgen droge zomer nog steeds merkbaar
2018 was een bijzonder warm en droog jaar. Op vandaag zijn de watersystemen nog niet volledig hersteld van de droogte. Zo blijven de grondwaterpeilen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.
Nov. 2017 - Herinrichting Dommel en Kleinbeek in Peer bijna klaar
Met de plaatsing van het verdeelwerk, eind november 2017, zijn de waterwerken voor de herinrichting van de Dommel en de Kleinbeek in Peer klaar.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid