Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker

In de kijker

Nov. 2017 - Herinrichting Dommel en Kleinbeek in Peer bijna klaar
Met de plaatsing van het verdeelwerk, eind november 2017, zijn de waterwerken voor de herinrichting van de Dommel en de Kleinbeek in Peer klaar.
Nov. 2017 - Integraal waterproject Merkske van start
Op 12 oktober 2017 gaven het bekkensecretariaat Maasbekken en het Nederlandse Waterschap Brabantse Delta het startschot voor het integraal waterproject voor het Merkske.
Nov. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd
Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid