Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker

In de kijker

Chap’Eau voor de Warmbeek! Iedereen welkom op 24/9!
Graag nodigen we iedereen uit voor Chap'Eau aan de Warmbeek op zondag 24 september 2017. Het betreft een gevarieerde en familiale happening aan de oevers van één van onze mooiste rivieren. Een event waar we als bekkensecretariaat graag aan meewerken.
Maart 2017 - Meanders voor de Witbeek
Nu het ontgrinden van het gebied ‘Boterakker’ in Kessenich (Kinrooi) afgerond is, krijgt de Witbeek er een nieuwe inrichting met een meanderende loop, nieuwe aanplantingen langs de beek en een vispaaiplaats.
Maart 2017 - Meer gezuiverd water in Voeren
In Voeren loopt een forse inhaalbeweging op het vlak van uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, zoals voorzien in de actielijst van het stroomgebiedbeheerplan. En dat is ook nodig. De zuiveringsgraad behoort er tot de laagste in Vlaanderen. De geplande projecten moeten de waterkwaliteit van de Voer en de Gulp sterk vooruit helpen.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid