Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

juni 2017 - Landinrichtingsprojecten zetten in op herstel vijvergebied ‘De Wijers’
Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering drie landinrichtingsprojecten goed voor De Wijers, een uniek vijvergebied in het centrum van Limburg.
Maart 2017 - Nieuw Onderhoudsloket voor Getevallei
In de Getevallei is een Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) gestart voor een efficiënter onderhoud van de kleine landschapselementen. Dit initiatief draagt ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.
Maart 2017 - Werken aan Winterbeek gestart
De werken voor de sanering van de Winterbeek zijn gestart. Tegen 2021 moet maar liefst 17 km vervuilde waterbodem van de Winterbeek en haar vallei gesaneerd zijn. De OVAM, de VMM en Tessenderlo Chemie sloegen hiervoor de handen in elkaar.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid