Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Aug. 2017 - Ecologisch herstel voor Herkebeek
In het kasteeldomein van Voort (Borgloon) krijgt de Herkebeek over ruim 2 km een ecologische opwaardering. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, watering De Herk en de provincie Limburg maken hier samen werk van binnen het integraal project voor de Herk en Mombeek. Dat gebeurt in nauw overleg met graaf le Hardy.
Juni 2017 - Overstromingsgebieden en beekherstel voor de Begijnenbeek
De Vlaamse Milieumaatschappij voerde onlangs werken uit aan de Begijnenbeek in Diest. Twee bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden moeten wateroverlast in Diest helpen voorkomen.
Juni 2017 - Grote belangstelling voor infomarkten Demervallei en Laak
De informatievergaderingen over de Demervallei en de Laak, die dit voorjaar op initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV in Werchter, Aarschot en Zichem plaatsvonden, brachten heel wat volk op de been. Ruim 600 geïnteresseerden kwamen luisteren naar de toekomstvisie voor de Demervallei.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.